PDF Imprimeix Correu electrònic

Documentació necessària per a expedir els diferents certificats:

  • DNI, NIE o passaport. No cal aportar fotografía

Documentació necessària a aportar per a la Renovació del Carnet de conduir (tramitació gratuïta):

  • DNI o passaport en vigor i carnet de conduir a renovar

 

Si té alguna malaltia crònica, haurà d'aportar un informe actualizat de l'especialista que el tracti. Aquest informe és imprescindible per a poder valorar la seva aptitud
Citem a mode d'exemple els següents casos:

  • Diabètic en tractament amb insulina o pastilles.
  • Portador de marcapassos o pròtesis valvulars
  • Tractament anticoagulant o quimioteràpia.
  • Transplantat.
  • Diàlisi.
  • Intervingut de cirurgia refractiva.

També haurà d'aportar un informe si té qualsevol altra malaltia important o si ha estat sotmès a cirurgia major amb possibles seqüeles.
És tambié necessari que porti la relació de medicaments que pren.
Si necessita ulleres (o lents de contacte), no oblidi portar-les.

Per a qualsevol informació addicional i davant qualsevol dubte preguem contacti amb nosaltres