TARIFA DE PREUS

CERTIFICATS MÈDICS

TARIFA DE PREUS 2021 PREU
CARNET DE CONDUIR - OBTENCIÓ 45,00€
CARNET DE CONDUIR - BESCANVI 48,00€
CARNET DE CONDUIR - RENOVACIÓ DE COTXE I/O MOTO ( A1 - A2 - A - AM - B - B+E) 55,66€
CARNET DE CONDUIR - RENOVACIÓ PROFESSIONAL ( C1 - C1+E - C - C+E - D1 - D1+E - D - D+E) 45,66€
CARNET DE CONDUIR - RENOVACIÓ MAJORS DE 70 ANYS 55,00€
CARNET DE CONDUIR - RENOVACIÓ TITULARS DE TARGETA ROSA 48,00€
LLICÈNCIES D'ARMES - OBTENCIÓ / RENOVACIÓ 52,00€
LLICÈNCIES DE SEGURETAT PRIVADA (TIP) - OBTENCIÓ / RENOVACIÓ 45,00€
LLICÈNCIES D'ANIMMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS - OBTENCIÓ / RENOVACIÓ 52,00€
OPERADORS DE GRUES TORRE I GRUES MÒBILS - OBTENCIÓ / RENOVACIÓ 45,00€
TÍTOLS NÀUUTICS - OBTENCIÓ / RENOVACIÓ (LNB - PNB - PEE- etc.) 52,00€
ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES (busseig, pesca subaquàtica..): Inclou ECG i espirometria 50,00€
CERTIFICATS MÈDICS ESPORTIUS: BÀSQUET, HANDBOL, RUGBY, PATINATGE, etc. (Imprès inclòs) 40,00€
CERTIFICATS MÈDICS OFICIALS ORDINARIS: OPOSICIONS, VISATS ESTUDIS, VISATS RESIDÈNCIA, LABORALS, CORREUS (Imprès inclòs) 40,00€

ACCEPTEM TARGETES DE CRÈDIT

 

¡TRAMITEM EL SEU CARNET DE CONDUIR GRATUÏTAMENT!

Realitzem la tramitació del seu carnet de conduir gratuïtament. Únicament haurà d'abonar, a més del preu del certificat, la taxa que cobra la DGT sense cap recàrrec.

Taxes DGT 2021:

- General .................................................................................................................. 24,34 €

- Excepcions:

  • Els majors de 70 anys no paguen taxa!

- Quan per causes mèdiques la renovació sigui per un periode inferior al establert per edat, els preus de les taxes seran els següents:

  • Fins a 4 anys ..................................................................................................... 19,47 €
  • Fins a 3 anys ..................................................................................................... 14,60 €
  • Fins a 2 anys ...................................................................................................... 9,74 €
  • 1 any o menys .................................................................................................... 4,87 €