¡TRAMITEM EL SEU CARNET DE CONDUIR GRATUÏTAMENT!

Realitzem la tramitació del seu carnet de conduir gratuïtament; únicament haurà d'abonar, a més del preu del certificat, la taxa que cobra trànsit sense cap recàrrec.

Taxes de trànsit 2017:

- General .................................................................................................................. 23,80 €

- Excepcions:

  • Els majors de 70 anys no paguen taxa!

- Quan per causes mèdiques la renovació sigui per un periode inferior al establert por edat, els preus de les taxes seràn els següents:

  • Fins a 4 anys ..................................................................................................... 19,00 €
  • Fins a 3 anys ..................................................................................................... 14,30 €
  • Fins a 2 anys ....................................................................................................... 9,50 €
  • 1 any o menys .................................................................................................... 4,80 €